ข่าว acer

DEPA จัดโครงการ VR Inverntors สร้างนักพัฒนา VR ใหม่ๆ

DEPA หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดอบรมโครงการ VR Inverntors เพื่อพัฒนาผู้สร้าง VR ใหม่กว่า 80 คน อบรมเต็มกว่า 30 ชั่วโมง จากมืออาชีพ

DEPA จัดโครงการ VR Inverntors สร้างนักพัฒนา VR ใหม่ๆ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ล่าสุดได้มีโครงการดีๆใหม่ กับโครงการ VR Inventors เพื่อจัดอบรมพัฒนาผู้สร้างระบบและเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับระบบ VR ขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน มีผู้ให้ความรู้มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในวงการ อบรมให้กันแบบเต็มที่่ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ชั่วโมง โดยที่ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลย ซึ่ง Acer ก็ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน มีอุปกรณ์แว่นสวมหัว MR หรือ Mixed Reality Headset มาให้ได้ใช้ภายในงานกันด้วย

Comments

comments

Most Popular

To Top