Free download

แจกฟรี ! LINE Sticker “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

LINE Sticker ได้เปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

LINE Sticker ได้เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ ” (I Was Born in the Reign of King Rama IX) มาใช้งานกันฟรีๆ แล้ว

LINE Sticker  ชุด “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ “

LINE Sticker

โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ More > Sticker Shop เปิดให้ดาวน์โหลดถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559 นี้ และสามารถใช้งานได้ 90 วัน หรือกดลิงค์ด้านล่างจากบนมือถือ

[I Was Born in the Reign of King Rama IX] http://line.me/R/shop/detail/7498

Comments

comments

Most Popular

To Top